Dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

44

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

 

Dokumenty elektroniczne

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Powiązane artykuły

W czerwcowym numerze DORADCY przedstawiliśmy ważniejsze fragmenty „Informacji o funkcjonowaniu Krajowej Izby Odwoławczej w 2015 r.”. Dzisiaj publikujemy kolejny fragment, dotyczący orzecznictwa w sprawach dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

(…)

 

W obowiązującym porządku prawnym zasady obrotu dokumentami elektronicznymi regulowane są między innymi w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu