http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZEDSIĘBIORCY O NOWELIZACJI

34

PRZEDSIĘBIORCY O NOWELIZACJI

Zdaniem przedstawiciela Konfederacji Lewiatan podpisana w dniu 11 lipca br. przez Prezydenta nowelizacja Pzp ureguluje szereg istotnych aspektów dla sektora zamówień publicznych. Przede wszystkim zaimplementuje dyrektywy Unii Europejskiej, uruchamiając wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Pozwoli także „odmrozić” wstrzymane do tej pory przetargi. Nowe przepisy uwzględniają szerokie stosowania kryteriów pozacenowych oraz obowiązek stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga (spełnienie warunków wynikających z art. 22 Kodeksu pracy). W opinii Konfederacji obligatoryjne klauzule społeczne pozytywnie przełożą się na rynek pracy w Polsce i podwyższą jakość zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. W ramach Rady Dialogu Społecznego – wszyscy partnerzy społeczni – uznali to za bardzo dobre rozwiązanie.Nowelizacja pozwoli wreszcie samorządom na uruchomienie projektów współfinansowanych przez środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie przetargi w kraju były do tej pory wstrzymane ze względu na brak transpozycji dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE do polskiego porządku prawnego.Nowelizacja zakłada również zmiany w zakresie usług in-house, co niestety może zdestabilizować istotną część rynku i negatywnie przełożyć się na zatrudnienie. Wnioski płynące z niedawnego raportu NIK zdają się potwierdzać to stanowisko.

Powiązane artykuły

źródło: lewiatan. Informacja prasowa

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx