http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dopuszczalność żądania złożenia oświadczenia o zapewnieniu pracownikom płacy minimalnej

68

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

 

Dopuszczalność żądania złożenia oświadczenia

o zapewnieniu pracownikom płacy minimalnej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie C-115/14

 

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Koblenz (Niemcy) postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 marca 2014 r., w postępowaniu:

RegioPost GmbH & Co. KG

 

Powiązane artykuły

przeciwko

Stadt Landau in der Pfalz,

 

przy udziale:

PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG,

 

W Y R O K

 

 

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 56 TFUE w związku z art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. 1997, L 18, s. 1) i art. 26 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx