http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dopuszczenie produktów równoważnych na przykładzie modernizacji oprogramowania

75

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 listopada 2012 r. przyjęła, że „samo podanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określenia „lub równoważny” bez podania co pod tym pojęciem zamawiający rozumie, nie czyni zadość przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dopuszczenie produktów równoważnych nie może być bowiem iluzoryczne lecz rzeczywiste”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało w zamiarze realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wydruku na potrzeby systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów)”. W związku z tym przeprowadziło postępowanie w sprawie udzielania zamówienia na powyższe w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, publikując ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 października 2012 r. Przedmiotem odwołania do Prezesa KIO, wniesionego w dniu 19 października 2012 r., była część postanowień zamieszczonych w rozdziale 4. SIWZ „Przedmiot zamówienia” (…).

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx