Dużo informacji, brak analizy

52

Dane statystyczne i wskaźniki, zaprezentowane przez Prezesa UZP w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku wskazują na brak istotnych zmian, charakteryzujących polski rynek zamówień publicznych w stosunku do danych z lat poprzednich. Brak zmian nie oznacza jednak braku informacji. Wydaje się, że przynajmniej część z tych danych zasługuje na analizę i szerszy komentarz.