Dwie kolejne zmiany

49

W lipcu weszły w życie dwie kolejne nowelizacje przepisów Prawa zamówień publicznych. Pierwsza, dokonana ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpiła ustawę  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, druga – dokonana przy okazji zmian, wprowadzanych doustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.