http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dzień trzeci – Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

43

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

1. Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania,

 • zasady obowiązujące przy definiowaniu warunków,
 • dokumenty i oświadczenia,
 • zasady uzupełniania dokumentów,
 • tajemnica przedsiębiorstwa,
 • wykluczenie wykonawcy,

 

2. Kryteria oceny ofert,

 • regulacje prawne,
 • sposób postępowania przy ustalaniu kryteriów,
 • metodologia opisu kryteriów,
 • problem dominacji kryterium cenowego i związane z tym zagrożenia,
 • kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu,

 

3. Organizacja i przebieg procesu oceny ofert,

 • obowiązujące terminy,
 • składanie ofert,
 • sesja otwarcia ofert,
 • wykluczenie wykonawcy, 
 • badanie ofert
 • poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 
 • problem rażąco niskiej ceny,
 • odrzucenie oferty,
 • wybór oferty najkorzystniejszej,

 

Powiązane artykuły

5. Unieważnienie postępowania,

 • przesłanki ustawowe,
 • konsekwencje unieważnienia postępowania,

 

6. Dokumentowanie postępowania,

 • protokół postępowania,
 • załączniki do protokołu postępowania,
 • udostępnianie dokumentacji,
 • przechowywanie dokumentacji,


7. Czynności zamawiającego i wykonawcy krok po kroku w przetargu nieograniczonym oraz zamówieniu z wolnej ręki (schemat procedur).

 

Ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Opracowanie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobów potwierdzenia ich spełniania według danych, przekazanych przez wykładowcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx