e-ZAMÓWIENIA

37

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu„e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” podczas oraz konferencji, podczas której omówiono między innymi cele, procesy, działania planowane w ramach projektu, rozwiązania europejskie w obszarze elektronizacji zamówień publicznych na przykładzie Francji oraz analizę korzyści w obszarze monitorowania i analiz zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl