Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w przepisach Prawa zamówień publicznych

35

Problematyce tajemnicy przedsiębiorstwa w przepisach Prawa zamówień publicznych nie została poświęcona obszerna regulacja. Ma ona jednak poważną doniosłość społeczną, gdyż praktyka udzielania zamówień publicznych wskazuje jednoznacznie, iż w trakcie postępowań coraz częściej dochodzi do zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców, ubiegających się o zamówienia.