Efektywność zamówień publicznych w teorii i w praktyce

21

Temat efektywności zamówień publicznych stał się mocno popularny w ostatnim czasie. W szczególności w trakcie prac nad nowym Prawem zamówień publicznych wznowiono dyskusję na temat skuteczności procedur udzielania zamówień publicznych. Wskazywano, że z biegiem lat procedury te, z różnych przyczyn, stały się mało przyjazne i nieefektywne.

 

Małgorzata Stręciwilk