http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 2019 roku

21

Zamówienia ogłaszane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
w 2019 roku

 

 

W roku 2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 284.334 ogłoszenia, w tym:

 

  • o zamówieniu – 379 co stanowi 41,71% opublikowanych ogłoszeń,
  • o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / na podwykonawstwo – 107 co stanowi 0,04% opublikowanych ogłoszeń,
  • o konkursie – 57 (0,02%),
  • o udzieleniu zamówienia – 116.190 (41,29%),
  • o wyniku konkursu – 55 (0,02%),
  • o zmianie ogłoszenia – 43,882 (15,59%),
  • o zamiarze zawarcia umowy – 742 (1,33%),
  • o zmianie umowy – 3,620 (1,29%).

 

Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w BZP w roku ubiegłym jest mniejsza o 6% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w roku 2018 (300.074 opublikowane ogłoszenia).

 

Diagram ze str. 1 Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2017 – 2019

Liczba ogłoszeń opublikowanych w grudniu 2019 roku (23.618) jest o około 25% większa w porównaniu do grudnia roku 2018 (17.776 opublikowanych ogłoszeń).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach jest o około 10% mniejsza w stosunku do roku 2018 (130.432 ogłoszenia o zamówieniu i konkursie). Stanowią one 41,77% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (38,17%), następne są dostawy (35,44%) i usługi (26,40%).

 

Diagram ze str. 2  Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2017 – 2019)

Większość z 117.466 postępowań jakie realizowane były w roku ubiegłym prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,47%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,20%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,02%, dialog konkurencyjny – 0,02%, licytacja elektroniczna – 0,24%, konkurs – 0,05%, partnerstwo innowacyjne – 0,00%. Jak widać z powyższego partnerstwo innowacyjne, a także negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny wciąż nie budzą zainteresowania zamawiających.

 

W roku 2019 opublikowano 116.222 ogłoszenia o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu (w roku 2018 opublikowano 123.793 takie ogłoszenia). Oznacza to, iż w roku ubiegłym udzielono o ponad siedem tysięcy mniej zamówień, niż w roku 2018.

Diagram ze str. 3  Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2017 – 2019)

 

Większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 90,62%. Poniżej szczegółowa struktura trybów na podstawie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, opublikowanych w roku 2019:

 

Tabelka ze str. 3

Jak z powyższego widać sytuacja w zakresie stosowanych przez zamawiających procedur udzielania zamówień o wartościach podprogowych nie zmienia się od wielu lat: na pierwszej pozycji znajduje się przetarg nieograniczony, na drugiej zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe tryby nie przekraczają łącznie 1,5%. Szczególną uwagę zwraca utrzymujące się od dawna zerowe zainteresowanie partnerstwem innowacyjnym.

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim rynku
zamówień publicznych w roku 2019.
www.uzp.gov.pl

 

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx