EKOLOGICZNE ZAKUPY

41

EKOLOGICZNE ZAKUPY

 

Komisja Europejska opublikowała „Ekologiczne zakupy – Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych” (3 wydanie). Opracowanie dostępne jest w polskiej wersji językowej. W publikacji omówiono możliwości uwzględnienia aspektów środowiskowych na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle regulacji nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl