ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE WYPEŁNIANIA JEDZ

54

ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE

WYPEŁNIANIA JEDZ

 

Powiązane artykuły

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć na portalu UZP.

 

źródło: www.uzp.gov.pl