http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA BUDOWĘ NOWYCH DRÓG

23

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pierwszą umowę o dofinansowanie ze środków UE dla projektu drogowego GDDKiA w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko został zatwierdzony przez Komisję Europejską 6 października 2022 roku. Podobnie jak jego poprzednik (POIiŚ) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji środków, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Realizacja programu przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. GDDKiA będzie beneficjentem projektów drogowych w ramach dwóch osi priorytetowych programu: Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności oraz Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR. Alokacja środków UE dla GDDKiA w ramach ww. Priorytetów FEnIKS wynosi łącznie ok. 18,4 mld zł. Planowane w chwili obecnej całkowite koszty projektów drogowych GDDKiA w ramach perspektywy UE na lata 2021 – 2027 wynoszą około 52 mld zł.

 

 

źródło: www.gov.pl/web/gddkia

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx