Granice wolności

48

Dzisiaj przyjrzymy się trzem ustawom rozpatrywanym przez Senat na majowym posiedzeniu. Najwięcej miejsca poświęcam przepisom dotyczącym broni i innych środków przymusu. Wspominam też deregulację, której pierwsza transza zmierza do finału i zmianę trybu egzekwowania odpowiedzialności medyków. Na zakończenie, w związku z nadejściem oczekiwanego ocieplenia, coś dla rowerzystów.