przeglądanie Kategoria

05. Maj

Granice wolności

Dzisiaj przyjrzymy się trzem ustawom rozpatrywanym przez Senat na majowym posiedzeniu. Najwięcej miejsca poświęcam przepisom…

NA MARGINESIE – MAJ 2013

W ostatnim numerze Doradcy pisałem, iż jest nadzieja na zakończenie nowelizacyjnej drogi donikąd. Pomimo sceptycyzmu wielu moich…

SPRAWOZDANIE PREZESA UZP

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt „Sprawozdania o…

POZEW PREZESA UZP

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów, w sprawie…

NIK ZBADAŁA PRZETARGI DROGOWE

Najwyższa Izba Kontroli zbadała rozstrzyganie przetargów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z raportu wynika,…

KE DOFINANSUJE INWESTYCJĘ GDDKIA

Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla projektu „Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska…

UMOWA NA DOKOŃCZENIE A4

Konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. podpisało z rzeszowskim oddziałem Głównej Dyrekcji Dróg…