przeglądanie Kategoria

05. Maj

Granice wolności

Dzisiaj przyjrzymy się trzem ustawom rozpatrywanym przez Senat na majowym posiedzeniu. Najwięcej miejsca poświęcam przepisom…

NA MARGINESIE – MAJ 2013

W ostatnim numerze Doradcy pisałem, iż jest nadzieja na zakończenie nowelizacyjnej drogi donikąd. Pomimo sceptycyzmu wielu moich…

SPRAWOZDANIE PREZESA UZP

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt „Sprawozdania o…

NIK ZBADAŁA PRZETARGI DROGOWE

Najwyższa Izba Kontroli zbadała rozstrzyganie przetargów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z raportu wynika,…

POZEW PREZESA UZP

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów, w sprawie…

KE DOFINANSUJE INWESTYCJĘ GDDKIA

Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla projektu „Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska…

UMOWA NA DOKOŃCZENIE A4

Konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. podpisało z rzeszowskim oddziałem Głównej Dyrekcji Dróg…