http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

GRUNTOWNA REFORMA CAŁEGO SYSTEMU

53

Potrzeba gruntownej reformy regulacji prawnych rządzących rynkiem zamówień publicznych, podlegających licznym nowelizacjom w reakcji na bieżące potrzeby czy zjawiska, w pewnym momencie stała się kwestią oczywistą i bezsporną. Widziałam tę potrzebę wyraźnie, obejmując stanowisko Prezesa Urzędu. Dlatego też od razu wyraźnie sygnalizowałam swoje plany w tym kierunku, organizując w 2016 i 2017 roku debaty z udziałem wszystkich środowisk zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Cenne doświadczenia i wnioski z tych debat stały się z kolei świetnym punktem wyjścia do prac nad tworzeniem koncepcji nowych przepisów, regulujących zamówienia publiczne.

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych jest efektem prac zespołu przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz…

Wypowiedź Małgorzaty Stręciwilk,
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx