Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy zamawiającego

34

Ustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma chronić wykonawcę przed nieuregulowaniem lub nieterminowym uiszczaniem zapłaty za roboty budowlane przez inwestorów. Regulacja uprawniająca…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu