Informacje / Wydarzenia O zamówieniach publicznych w Kijowie

41

Informacje / Wydarzenia

 

O zamówieniach publicznych

w Kijowie

Powiązane artykuły

W dniu 25 listopada 2016 r. odbyło się V Międzynarodowe Forum „Dzień Polskiego Biznesu”, któremu patronował ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień wcześniej miało miejsce robocze spotkanie przedstawicieli Polski i Ukrainy poświęcone problematyce zamówień publicznych.

 Inicjatorem spotkania była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju z podsekretarzem stanu Mariuszem Haładyjem, Urzędu Zamówień Publicznych z prezes Małgorzatą Stręciwilk oraz PUIG z prezesem Jackiem Piechotą, ze strony ukraińskiej –  przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy z dyrektorem Departamentu Zamówień Publicznych Oleksandrem Starodubcevem.

Tematem rozmów były przede wszystkim doświadczenia związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych. Przedstawiciele…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu