Temat numeru: informatyzacja zamówień publicznych Elektroniczne narzędzie do wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

47

Temat numeru:informatyzacja zamówień publicznych

 

Elektroniczne narzędzie do wypełniania

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

Powiązane artykuły

Jak wcześniej informowaliśmy, pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

 

Narzędzie to było ciągle udoskonalane i obecnie osiągnęło pełną funkcjonalność, co umożliwia jego wykorzystanie na gruncie znowelizowanych przepisów w dziedzinie zamówień publicznych. Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu