http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Interpretacje / Wyjaśnienia Próbka oraz inne, podobne materiały w postępowaniu o zamówienie publiczne

82

Interpretacje / Wyjaśnienia

Próbka oraz inne, podobne materiały

w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Czym jest próbka? Jaki ma status na gruncie przepisów Pzp? Wprost odpowiedzi na te pytania w ustawie nie znajdziemy, bowiem w przepisach o zamówieniach publicznych pojęcie próbki nie zostało zdefiniowane.

Powiązane artykuły

Katarzyna Ronikier-Dolańska

 

Regulacje prawne

W art. 25 ust. 1 pkt 2 przewiedziano, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego – zamawiający wskazuje…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx