Interpretacje / Wyjaśnienia Upływ terminu związania ofertą a prawo do wniesienia odwołania

38

Związanie ofertą w oznaczonym okresie oznacza, że wykonawca pozostaje w tym czasie w gotowości do zawarcia, i w konsekwencji wykonania umowy na warunkach

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu