Interpretacje / Wyjaśnienia Upływ terminu związania ofertą a prawo do wniesienia odwołania

31

Związanie ofertą w oznaczonym okresie oznacza, że wykonawca pozostaje w tym czasie w gotowości do zawarcia, i w konsekwencji wykonania umowy na warunkach

Zapraszamy do prenumeraty magazynu