Zamówienia in house na tle nowych rozwiązań normatywnych

45

Henryk Nowicki Zagadnienia wstępne

            Problematyka zamówień in house pojawia się w naszej literaturze raczej incydentalnie i wzbudza zainteresowanie tylko nielicznych autorów. Jak pokazała zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Zapraszamy do prenumeraty magazynu