http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ POSTĘPOWANIE

49

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne – doświadczenia praktyczne”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. W konferencji wzięło udział ok. 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli. W obradach uczestniczyła prezes UZP Małgorzata Stręciwilk. Wygłoszono następujące referaty: „Ustawowe instrumenty wspierania procesu udzielenia zamówienia publicznego. Pomocnicze działania zakupowe”, „Planowanie zamówień publicznych w świetle nowych regulacji ustawy Pzp oraz ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem nowych zasad podziału zamówień na części”, „Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia”, „Zasady publikacji ogłoszeń w procesie udzielania zamówień – przykłady błędów w świetle wyników kontroli Prezesa UZP” oraz „Zasady prawidłowego wyboru trybu udzielenia zamówienia, w tym adekwatność trybu do celu zamówienia, prawidłowa interpretacja przesłanek zastosowania trybu i uwagi dotyczące najczęściej popełnianych błędów”.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx