http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

REKORDOWY PRZETARG NA DOSTAWĘ EZT

58

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). Wartość zamówienia to ponad 2 miliardy 271 milionów złotych (netto). Ponadto zostało wszczęte postępowanie na wybór partnera prywatnego na budowę hali napraw pojazdów dla poziomu utrzymania P4 w Sochaczewie. Koleje Mazowieckie eksploatują obecnie 316 pojazdów kolejowych, są to głównie elektryczne zespoły trakcyjne (ezt), wagony piętrowe do składów pus-pull i spalinowe autobusy szynowe. W dalszym ciągu większość pojazdów użytkowanych przez KM to pojazdy po modernizacjach, ale w dużym stopniu wyeksploatowane. Dlatego spółka zamierza wycofać z ruchu do 2022 roku 39 ezt i zastąpić je nowoczesnymi składami. W takiej sytuacji KM planuje zakupy nowego taboru, co zapewni zwiększenie potencjału przewozowego, a także podniesie jakość świadczonych usług
i poziom bezpieczeństwa. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2018 – 2022 wraz z pakietami naprawczo-pozderzeniowymi, szkoleniami pracowników w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i dostawą symulatora. W zakres zamówienia wchodzi także wieloletnie serwisowanie taboru przez producenta (wykonawcę). Zamówienie w części dotyczącej inwestycji, tj. zakupu pojazdów, szkolenia z dostawą symulatora oraz dostawa pakietów naprawczo-pozderzeniowych będzie współfinansowane ze środków unijnych. Szacowane dofinansowanie będzie na poziomie 50 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty serwisu utrzymaniowego będą pokrywane w ramach bieżących wydatków spółki.

Powiązane artykuły

źródło: informacja prasowa KM

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx