http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jawność postępowania i możliwości jej ograniczenia

61

Zasada jawności postępowania jest jedną z naczelnych reguł, na których opiera się system zamówień publicznych, bowiem w praktyce wprowadza konstytucyjną zasadę jawności działań podmiotów publicznych. Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Prawo obywateli do posiadania informacji o wszystkich aspektach postępowań o udzielanie zamówień publicznych jest w Prawie zamówień publicznych gwarantowane wielokrotnie. Jego ograniczenie może nastąpić tylko w ściśle przewidzianych przypadkach. Pomimo tego wielokrotnie spotykałem się z różnego rodzaju próbami ograniczenia dostępu do informacji, związanych z przygotowaniem czy przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie one skazane są na niepowodzenie, bowiem ustawowe gwarancje zasady jawności są silniejsze od naszej instynktownej chęci ukrycia posiadanych informacji. Natomiast wszelkie ustawowe możliwości ograniczenia zasady jawności…

Marcin Meducki

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx