Jeszcze raz o „Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku”

47

W związku z artykułem pt. „Czy ufać Sprawozdaniu”, autorstwa dr. Włodzimierza Dzierżanowskiego, który ukazał się w lipcowym numerze „Doradcy”, Urząd Zamówień Publicznych skierował do redakcji pismo, zawierające komentarz do tej publikacji. Publikujemy je, a także stanowisko Autora.