Partnerstwo Publiczno-Prywatne przy realizacji projektów infrastrukturalnych

43

Rynek inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego ustawicznie rośnie. W roku 2010 odnotowano rekordowy 50-proc. wzrost liczby projektów realizowanych w tym w trybie, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.