Katalogi elektroniczne nowym sposobem kontraktowania

48

Katalogi elektroniczne nowym sposobem kontraktowania

Grzegorz Wicik

            Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., nr 2014/24/UE i 2014/25/UE wprowadzając prymat elektronicznej formy przekazu informacji, stwarzają warunki dla szerszego niż dotychczas stosowania katalogów elektronicznych.

Katalogi elektroniczne w praktyce

Powiązane artykuły

 

            Katalogi elektroniczne są obecnie najpowszechniej wykorzystywaną techniką zawierania

Zapraszamy do prenumeraty magazynu