Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

27

Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

przy wydatkowaniu środków

pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Część druga

Agnieszka Wiśniewska – Celmer

 

Wykonanie zamówienia w terminie

wykraczającym poza termin umowny

Przypadek trzeci

 

            W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego doszło do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku. Roboty budowlane polegały na wykonaniu termomodernizacji dwóch

Zapraszamy do prenumeraty magazynu