http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kilka uwag o systemie zamówień publicznych

89

Sprawozdanie Prezesa UZP za 2021 r. zawiera sporo ciekawych danych, a że prezentuje statystyki za pierwszy rok funkcjonowania systemu pod rządami nowej ustawy, warto po nie sięgnąć i popatrzeć, gdzie aktualnie się znajdujemy, jak wygląda zamówieniowy rynek i jak oddziałuje na cały system zamówień publicznych.

 

Artykuł będzie odnosił się do ważnego elementu rynku zamówień publicznych jakim jest czas trwania postępowania, któremu to tematowi poświęcam już kolejny rok z rzędu swoje refleksje. Żeby jednak nie było nudno, pochylę się też nad kilkoma innymi kwestiami, które zastanowiły mnie po lekturze aktualnego Sprawozdania Prezesa UZP.

 

Czas trwania postępowania

 

Na początek warto zauważyć, że dane odnoszące się do czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podobnie jak w ostatnich trzech latach, w Sprawozdaniu Prezesa prezentowane są wyłącznie w oparciu o dane dotyczące zamówień krajowych. W odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej wartość progów unijnych (zamówienia unijne) w dalszym ciągu Urząd konsekwentnie nie publikuje danych (pytanie zasadnicze czy pozyskuje?).

 

Tak więc w tym niezwykle ważnym systemowo elemencie oceny procedury udzielania zamówienia brak jest pełnych danych, które moglibyśmy poddać analizie i ewentualnych propozycji zaradczych rozwiązań, rekomendacji etc. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Kryteria oceny ofert
  • Konkurencyjność w postępowaniach
  • Podsumowanie

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx