http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

O tendencjach spadkowych w zamówieniach publicznych

88

Dynamika zamówień

 

Nadal słabnie dynamika zamówień publicznych w porównaniu do lat ubiegłych, zapewne w związku z narastającymi trudnościami gospodarczymi oraz różnymi niedostatkami w sferze publicznej.

Wprawdzie sprawozdania przedłożone Prezesowi UZP w 2021 r. ujawniły niewielki wzrost wartości zamówień podlegających reżimowi Pzp (z 183,5 mld zł. do 184,6 mld zł., a więc zaledwie o 0,4%), jednak relacja łącznej wartości rynku zamówień publicznych do PKB pogarsza się, aktualnie wynosi 7,04%. Poprzednio bywało lepiej, zwłaszcza w latach 2018 – 2019 wskaźnik ten sięgał 9%, a wcześniej nawet 11%.

Wartość całkowita zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień wyłączonych spod reżimu ustawowego, w 2021 r. sięgnęła 281 mld zł. Wartość zamówień wyłączonych z reżimu Pzp (8.2%) stabilizuje się, z wyraźną dominacją zamówień zbrojeniowych (ponad 4%). Jednakże obecnie zamówienia drobne, o wartości do 130 tys. zł. nie są już uznawane za „wyłączone” z reżimu ustawowego, lecz funkcjonują w ramach niezbyt jasnej kategorii zamówień, do których ‘nie stosuje się przepisów ustawy”. Zostały wiec pominięte w sprawozdaniu zbiorczym Prezesa UZP, pomimo że nadal występują słusznie w sprawozdaniach indywidualnych poszczególnych jednostek zamawiających.

Zubaża to niepotrzebnie obraz rynku zamówień publicznych w Polsce, skoro tego rodzaju wydatki ze środków publicznych, dokonane na początku  2021 r. na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy z 2004 r., oszacowano na sumę ponad 4 mld zł. (…)

 

 

      Poza tym w artykule:

  • Konkurencyjność
  • Kryteria oceny ofert
  • Koncesja oraz zamówienia innowacyjne
  • Efektywność zamówień
  • Odwołania
  • Umowy o zamówienia publiczne
  • Kontrola
  • Opinie Prezesa UZP
  • Rekomendacje

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx