http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kolejna konferencja UZP

56

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne”. To kolejna z cyklu konferencji, realizowanych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Wzięło w niej udział blisko 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli. Omawiano następujące problemy: „Zasady zawierania umów o zamówienie publiczne”, „Umowy dotyczące koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zawierane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego a umowy o zamówienie publiczne”. „Zmiany treści umowy w oparciu o przesłanki art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – praktyczne rozwiązania”, „Odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne – przyczyny i konsekwencje” oraz „Źródła konfliktów związanych z realizacją umów zawartych w trybie Pzp – wskazanie przykładów przyczyn sporów sądowych”. Zdaniem organizatorów tematyka konferencji i wygłoszone referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy zadawali prelegentom wiele pytań. „Dzięki wartościowym prelekcjom, opartym na praktycznych doświadczeniach płynących z prowadzonych postępowań, oraz owocnej dyskusji konferencja stanowiła cenną pomoc dla zamawiających w skutecznym udzielaniu zamówień publicznych” – napisał na swojej stronie internetowej UZP.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx