http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KOLEJNE NOWELIZACJE PZP

38

W Dzienniku Ustaw z dniu 2 listopada 2022 r. pod poz. 2236 ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która przewiduje wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań, które zostały określone przepisami powyższej ustawy oraz obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia podlegającego wskazanemu wyłączeniu. W art. 30 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy przewidziano przepis intertemporalny, zgodnie z którym do umów oraz innych czynności prawnych i faktycznych podjętych przez podmiot wprowadzający do obrotu, gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, w celu realizacji sprzedaży paliwa stałego przez gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. Przepisy ustawy weszły w życie w dniu 3 listopada 2022 r. W Dzienniku Ustaw z dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 ogłoszona została ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadza zmiany m.in. w Prawie zamówień publicznych. Na podstawie art. 44 tej ustawy znowelizowany został art. 439 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. Przepisy ustawy weszły w życie w dniu 10 listopada 2022 r.

 

źródło: informacja własna

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx