Kolejne wydanie ważnego komentarza

38

Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z treścią oczekiwanego, nie tylko przez uczestników rynku zamówień publicznych, komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych trójki autorów: Włodzimierza Dzierżanowskiego, Jarosława Jerzykowskiego i Małgorzaty Stachowiak. Jest to jeden z dwóch komentarzy, do których…