http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Komisja Europejska ustaliła budżet

44

Środki na zobowiązania unijnego budżetu wyniosą w 2015 roku 142,1 mld euro, a na płatności – 145,6 mld euro. Zobowiązania zostaną zwiększone o 2,1%, a płatności o 1,4%. Odpowiada to szacowanemu na 2015 rok poziomowi inflacji. Zobowiązania budżetowe to środki, które z uwagi na rozłożenie programów finansowych na wiele lat będą rozliczane w przyszłości, a płatności są realnymi transferami z budżetu UE do pastw członkowskich. Około 40% płatności wykorzystane będzie na finansowanie projektów z okresu finansowego 2007 – 2013. Zobowiązania w 60% zasilą programy wspierające badania naukowe, innowacyjność, młodzież i przedsiębiorstwa. Wydatki na pobudzenie wzrostu gospodarczego będą o 29,5 proc. większe niż w roku 2014 – zawierają się w tym między innymi wydatki na sieci energetyczne i transportowe oraz środki na wspomaganie zatrudnienia osób młodych. Zwiększone zostaną też środki przeznaczane na ochronę zdrowia Europejczyków i ochronę konsumentów (o 20%) oraz na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (o 140%). Koszty funkcjonowania UE będą wynosiły około 4,8% całego budżetu, co stanowi wzrost o 1,6%, również odpowiadający przewidywanej stopie inflacji. Jednocześnie Komisja Europejska proponuje obniżenie o 1% liczebności swojego personelu.

Powiązane artykuły

 

źródło:forsal.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx