http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Komunikacja w projektach PPP

42

Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymagają współpracy i porozumienia w dużo większym stopniu niż projekty realizowane w tradycyjnym systemie zamówień publicznych i to na wszystkich etapach ich przygotowania i realizacji.

W zależności od etapu, odpowiednie działania komunikacyjne powinny być skierowane do różnych interesariuszy projektu PPP, a nie mieć jedynie charakteru dwustronnego, tj. pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem/partnerami prywatnymi. Brak działań komunikacyjnych potencjalnie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, które różnią się w zależności od etapu projektu na którym miało miejsce takie zaniechanie.

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PPP

 

Ocena efektywności  – analiza interesariuszy

Jednym z elementów oceny efektywności projektu PPP jest analiza interesariuszy. Jest ona przeprowadzana na wczesnym etapie oceny efektywności i oprócz identyfikacji wszystkich możliwych interesariuszy projektu PPP, ich roli w przedsięwzięciu definiuje zakres działań koniecznych do wykonania przez podmiot publiczny w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy. Jednym z takich działań jest określenie sposobów komunikacji, która najlepiej aby przybrała formę strategii komunikacji w ramach projektu.

Strategia komunikacyjna ma na celu przekazanie interesariuszom założeń i celów przedsięwzięcia, korzyści z jego realizacji dla poszczególnych grup interesariuszy, zakresu potencjalnych ryzyk i sposobów ich eliminacji lub redukcji. Istotne jest aby została przekazana co najmniej informacja, że projekt jest przewidziany do realizacji w formule PPP i jakie są tego implikacje. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • POSTĘPOWANIE PPP
  • ZARZĄDZANIE UMOWĄ O PPP
  • KOMUNIKACJA KRYZYSOWA
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx