Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

37

Komunikat

dotyczący stosowania

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Powiązane artykuły

 

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  udzielania zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  udzielania

    Zapraszamy do prenumeraty magazynu