POWOŁANIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

30

POWOŁANIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w związku z upływem w dniu 13 czerwca 2016 r. kadencji Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 14 czerwca 2016 r. na to stanowisko Panią Małgorzatę Rakowską – Członka Krajowej Izby Odwoławczej.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl