http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WSPÓŁPRACA REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

48

Projekty służące doskonaleniu systemu kontroli jakości powietrza, koordynacji transportu towarowego czy digitalizacji obiektów historycznych znalazły się wśród najnowszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez przygraniczne regiony z Polski, Czech i Słowacji. Województwa śląskie i opolskie oraz czeski Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Żyliński na Słowacji od ponad czterech lat współpracują w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod nazwą Tritia.
Współpraca samorządów i ośrodków naukowych z trzech regionów ma zaowocować propozycją strategii poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł w przygranicznych województwach. Wśród partnerów tego projektu są m.in. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniwersytet w Żylinie, a także samorządy Rybnika, Opola, Żyliny, Opavy i Ostrawy. Inny projekt – Trans Tritia – zakłada poprawę planowania i koordynacji transportu towarowego na pograniczu trzech państw. Chodzi m.in. o stworzenie założeń dotyczących możliwości rozwoju transportu towarowego we wszystkich formach – zarówno z wykorzystaniem sieci drogowej i kolejowej, jak i transportu lotniczego czy wodnego. Analizy mają pomóc w przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych na całym obszarze przygranicznych regionów. Liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, a partnerami m.in. uczelnie, samorządy i instytucje wspierania biznesu z trzech państw. Przygraniczne regiony, które w 2013 r. powołały do życia Tritię zajmują powierzchnię ponad 34 tys. metrów kw.; mieszka tu ok. 7,8 mln ludzi. Na terenie Tritii są dwa miasta o liczbie ludności ok. 300 tys. – Katowice i czeska Ostrawa, a także dwa mniejsze ośrodki o charakterze wojewódzkim: Opole i słowacka Żylina. Prace nad stworzeniem EUWT trwały od 2009 r.

Powiązane artykuły

źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx