http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsekwencje naruszenia regulacji Prawa budowlanego

58

WYKRYWANIE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

 

Samowola budowlana jest przejawem naruszenia przepisów prawa administracyjnego materialnego zawartych w prawie budowlanym. Jej likwidacja zatem odbywa się w drodze postępowania administracyjnego. Najczęstszym źródłem informacji o samowolach budowlanych są zgłoszenia osób trzecich. Informacji o nielegalnie posadowionych obiektach budowlanych mogą także dostarczać zdjęcia satelitarne.

Przepis art. 53a Prawa budowlanego jednoznacznie wskazuje, że postępowanie w sprawach z zakresu nielegalnego rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych prowadzone jest z urzędu. Wynika to z tego, że inna jest sytuacja prawna strony w postępowaniu wszczynanym z urzędu, a inna, jeśli postępowanie prowadzone jest na wniosek. W postępowaniu wszczynanym na wniosek, osoba składająca wniosek ma możliwość jego wycofania, natomiast w postępowaniu wszczynanym z urzędu taka sytuacja nie jest możliwa. Jedynie art. 53a ust. 2 pr. bud. umożliwia właścicielowi lub zarządcy obiektu wystąpić z wnioskiem o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, które może być także wszczęte z urzędu na podstawie art. 49f ust. 1 Prawa budowlanego. Jak stwierdził WSA, postępowanie prowadzone z urzędu może wynikać z udzielenia organowi informacji przez podmiot niebędący stroną.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła badanie wśród sześciu Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz szesnastu Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w sprawie oceny prawidłowości kontroli i skuteczności postępowań egzekucyjnych. Dokument NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości jakie występują w organach nadzoru budowlanego. Raport przede wszystkim zarzuca organom nadzorczym bezczynność i nierzetelność. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • DYSCYPLINOWANIE WYKONAWCÓW W PROCESIE BUDOWY
  • WSTRZYMANIE BUDOWY LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
  • DOPROWADZENIE DO STANU FAKTYCZNEJ ZGODNOŚCI Z PRAWEM

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx