przeglądanie Kategoria

10. Październik

Trzy pytania w temacie numeru

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy…

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

W dniu 12 października 2022 roku w formule online odbyła się konferencja „Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna w…