http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsekwencje niewykonywania wyroków orzeczonych przez Krajową Izbę Odwoławczą

44

 

Niewątpliwie jako naganne uznać należy przypadki, w których zamawiający nie wykonują czynności nakazanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dla uzasadnienia tego twierdzą najczęściej, iż wyrok Izby jest  błędny lub niezgodny z prawem.

Radosław Pruszowski

Powiązane artykuły

            Zarówno z postawą taką jak i z jej uzasadnieniem zgodzić się nie sposób, bowiem właściwym środkiem eliminacji z obrotu prawnego dotkniętego błędem rozstrzygnięcia Izby jest, zgodnie z art. 198b ust. 1 Pzp, skarga do sądu okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę zamawiającego. W przeciwnym razie zamawiający powinien wykonać wyrok Izby, tak, aby stwierdzone przez Izbę naruszenia przepisów…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx