http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KOMUNIKAT UZP W SPRAWIE FORMULARZY OGŁOSZEŃ

54

 

Powiązane artykuły

W opublikowanym na portalu UZP komunikacie poinformowano, iż aktualnie obowiązujący interaktywny formularz ogłoszenia o zamówieniu, udostępniany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej wprowadził ograniczenia w postaci limitów znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych. Powyższe może rodzić  wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia normy wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp, która określa minimalny zakres informacji, który powinien znaleźć się w ogłoszeniu. Mając to na uwadze zamawiający, w przypadku, w którym nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami Pzp w odpowiedniej sekcji formularza ogłoszenia, mogą wykorzystać w tym celu również – przewidziane we wzorze ogłoszenia – sekcje dedykowane informacjom dodatkowym. Jeżeli z uwagi na charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiającego, w dalszym ciągu niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym, zasadne może być również zamieszczenie w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niemniej powyższe rozwiązanie stanowi wyjątek od zasady publikacji informacji określonych ww. przepisem i możliwe jest do zastosowania w szczególności z uwagi na ww. ograniczenia techniczne. Na końcu komunikatu zamieszczony został link do stanowiska Ministerstwa Rozwoju przygotowanego w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych, skierowanego do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych, szczegółowo odnoszącego się do przedstawionej w komunikacie problematyki.

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx