Konstrukcja umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

42

Konstrukcja umowy o roboty budowlane

w zamówieniach publicznych

Ewa Wiktorowska

Powiązane artykuły

            W polskiej praktyce budowlanych zamówień publicznych nie ma powszechnie stosowanych standardów umów o roboty budowlane. Każdy z zamawiających opracowuje swoje, mniej lub bardziej doskonałe projekty i weryfikuje  je w miarę popełnianych błędów. Podjęte w 2005 r. próby opracowania takich standardów na zlecenie Urzędu Zamówień…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu