KONSULTACJE KOLEJNYCH REKOMENDACJI TECHNICZNYCH

28

Urząd Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji Rekomendacje techniczne dotyczące praktycznych wskazówek odnoszących się do udzielania zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage. Z uwagi na przyjęte założenie, dokument nie zawiera omówienia kwestii proceduralnych dotyczących udzielania zamówień na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz skupia się na aspektach i zagadnieniach technicznych z omawianego obszaru. Dokument jest efektem wspólnych prac grupy roboczej, zajmującej się kwestiami zamówień publicznych na zestawy i sprzęt komputerowy. W pracach grupy, obok przedstawicieli UZP, wchodzą reprezentanci zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie, tj.: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej. Urząd prosi o przekazanie uwag do dnia 21 stycznia 2022 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

 

źródło: www.uzp.gov.pl