http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONSULTACJE KONCEPCJI NOWEGO PZP

64

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach konsultacji dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych. W obradach uczestniczyła Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP oraz Mariusz Haładyj, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Konkretne propozycje zawarte w Koncepcji zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Omówiono między innymi zagadnienia dotyczące instrumentów sprzyjających dobremu przygotowaniu postępowania, uproszczeń w procedurze udzielenia zamówienia poniżej progów UE, usprawnień przy podmiotowej ocenie wykonawców i ocenie ofert oraz rozwiązań wspierających rozwój innowacyjnych i zrównoważonych zamówień publicznych. Konferencję zakończyła ożywiona dyskusja, podczas której uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań dotyczących Koncepcji oraz zgłaszania własnych sugestii rozwiązań.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx