Kontrowersje wokół procedury nakładania korekt finansowych

38

Wraz ze zwiększającą się popularnością unijnych programów rośnie liczba kontrowersji i niejasności związanych z realizacją projektów, a w szczególności z procedurami nakładania korekt finansowanych i dochodzenia zwrotu środków. 

Powiązane artykuły

Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. podpisano już blisko 60 tys. umów o dofinansowanie, na podstawie których dochodzi do wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych, a liczba ta w najbliższych latach, w związku z nową perspektywą finansową, będzie wzrastać.