http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrowersje wokół zamawiania programów prawniczych

47

Dzisiejszy rynek programów zapewniających dostęp do kompleksowej i aktualnej informacji prawnej jest bez wątpienia rynkiem, który można nazwać konkurencyjnym. Istnieje wiele podmiotów oferujących systemy informacji prawnej. Mimo pewnego zróżnicowania tych produktów są one porównywalne. Dlatego też stosowanie trybów niekonkurencyjnych należy uznać za niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów oraz celów ustawy. Zamawiający nie powinni więc kupować programów informacji prawnej z pominięciem trybów konkurencyjnych. Problem powstaje także z obchodzeniem wyżej wymienionych reguł, bowiem zamawiający uważają, że zakup aktualizacji programu również nie powinien podlegać trybom konkurencyjnym, o których mowa w prawie zamówień publicznych. Aktualizacja posiadanego systemu jest równoważna pod względem funkcjonalności w dostarczaniu nowej aplikacji oraz służy zaspokojeniu tych samych potrzeb zamawiającego. Z tego względu samo nazwanie postępowania aktualizacją nie odpowiada – w mojej ocenie – istocie udzielanego zamówienia. Jej zakup stanowi, bowiem zamówienie publiczne mające zapewnić zamawiającemu dostęp do aktualnej informacji prawnej, a nie dostawę programu dopasowanego do posiadanej licencji. Dlatego zamówienie takie powinno podlegać tym samym regułom, co nabycie nowego systemu wraz z licencją na korzystanie z niego.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx