http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kosztorys inwestorski jako podstawa szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane

1 153

Część druga

 

KOSZTORYS INWESTORSKI PODSTAWĄ USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację zamawiającego, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedną z podstaw ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski.

Rola kosztorysu inwestorskiego, nie sprowadza się tylko do ustalenia wartości robót budowlanych, ale na podstawienie art. 224 ust. 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego, żąda on od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

W myśl powyższego zapisu kosztorys inwestorski będzie wykorzystywany przez zamawiającego przy badaniu ofert lub ich istotnych części w kontekście rażąco niskiej ceny, stąd też zmiana w art. 34 ust.1 pkt. 1 dotycząca sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji i STWiORB jest bardzo ważna w odniesieniu do przeprowadzonej czynności badania oferty.

Na temat kosztorysu inwestorskiego powstało bardzo dużo artykułów, komentarzy, niemniej jednak zadaniem autora warto usystematyzować zagadnienia związane z kosztorysem inwestorskim. Jak powszechnie wiadomo podstawy oraz zasady sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ISTOTNE ELEMENTY KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
  • NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx